سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران

سوابق شغلی

مسئول پروژه های عمرانی سیستان و بلوچستان

سازمان/نهاد: قرارگاه پیشرفت و ابادانی

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

80%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

60%

پروژه‌ها

دوره ها و گواهینامه ها

افتخارات

تماس با من